Informe ADA

ADA és un software d’Adquisició de Dades Automàtiques desenvolupat per CS&M Farmatic, que extreu un informe exhaustiu trimestral amb les dades obtingudes de Farmatic Windows sobre vendes, estocs i compres de la farmàcia en format de quadre de comandaments (KPI), que permet analitzar els indicadors més importants de la farmàcia, facilitant la presa de decisions.

Informe ADA
  • Venda lliure, mixta i amb recepta.

  • Operacions per venedor.

  • Tiquet mitjà.

  • Línies, articles i PVP de l’article per operació.

  • Evolució de l’estoc mitjà.

  • Estoc sobrant.

  • Rotació interanual.

  • Diagrama de càrrega.

L'informe trimestral que t'ajuda a la presa de decisions

Si cap de les Eines CS&M Farmatic s’adequa a les teves necessitats, amb el servei Clickfarma Modular desenvolupem informes a mida, perquè puguis extreure informació segons els objectius estratègics de la teva oficina de farmàcia.