Clickfarma KPI

Clickfarma KPI és un sistema de quadre de comandaments desenvolupat per CS&M Farmatic que permet avaluar informació rellevant de la farmàcia en vendes, compres i estocs, controlant i permetent la presa de decisions en temps real completant i millorant algunes de les estadístiques que ens ofereix Farmatic Windows i permetent extreure aquestes dades a Excel per tal de realitzar estudis més acurats mitjançant taules dinàmiques.

Clickfarma KPI
  • Ajuda en la presa de decisions.
  • Obtenció informació en temps real.
  • Suport en la gestió de compres i vendes.
  • Control total de la gestió d’estocs.
  • Comparativa de les vendes lliures, mixtes i amb recepta.
  • Exportació de dades en Excel.
  • Integrat 100% amb Farmatic Windows.
El seguiment de KPI’s mai ha estat tan fàcil

Mitjançant indicadors i gràfiques, informa de l’evolució de les vendes comparant dos períodes de temps, podent segmentar resultats per famílies.

Disposa d’una petita aplicació per facilitar les compres de genèrics en funció d’un càlcul estadístic de vendes passades.

Permet realitzar estudis d’estoc sobrant, extraient llistats d’aquells productes dels quals ens hem de desfer o reduir l’estoc.

Realitza estudis de rendibilitat de compres, avaluant si les vendes posteriors han aconseguit justificat una compra estratègica.

Si cap de les Eines CS&M Farmatic s’adequa a les teves necessitats, amb el servei Clickfarma Modular desenvolupem informes a mida, perquè puguis extreure informació segons els objectius estratègics de la teva oficina de farmàcia.