Clickfarma Gas

Clickfarma GAS és un software de Gestió Automàtica d’Estocs desenvolupat per CS&M Farmatic amb l’objectiu d’optimitzar els estocs mínims i màxims de la farmàcia, realitzant automàticament una projecció de necessitats basades en les estadístiques de vendes passades i tenint en compte l’evolució de vendes de medicaments i productes de parafarmàcia registrats a Farmatic Windows.

Clickfarma Gas
  • Optimitza i redueix l’estoc de la farmàcia.
  • Minimitza les faltes de forma substancial.
  • Racionalitza les comandes a proveïdors.
  • Redueix temps en la gestió de comandes.
  • Ajuda en la presa de decisions.
  • Integrat 100% amb Farmatic Windows.
  • Obté informació en temps real.
Adaptat a les necessitats de cada farmàcia

L’usuari pot configurar els càlculs d’estoc en funció de les característiques de cada farmàcia i segons del tipus de productes que es volen controlar.

Permet personalitzar quins productes es veuran sotmesos al càlcul d’estoc òptim.

Permet condicionar el càlcul per famílies de productes o bé, articles que es trobin en una llista personalitzada de Farmatic Windows.

Proporciona una sèrie de llistats que ajudaran al titular a escollir el nivell de càlcul dels estocs màxims i mínims òptims que ha de tenir la farmàcia.

Si cap de les Eines CS&M Farmatic s’adeqüen a les teves necessitats, amb el servei Clickfarma Modular desenvolupem informes a mida, perquè puguis extreure informació segons els objectius estratègics de la teva oficina de farmàcia.